Συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς (26/6) και ώρα 19.00

Συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς (26/6) και ώρα 19.00

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Σ. Βόλκος» Δήμου Κηφισιάς) στις 26/6/2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς με θέματα:

Α) Επικύρωση πρακτικών.
19Η Συνεδρίαση 28-11-2016

Β) Ενημέρωση Συμβουλίου.
Γ) Συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως.
Δ) Έκτακτα θέματα
Ε) Τακτικά θέματα.

1. Επί αιτήσεως χορήγησης παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στο κατάστημα, που βρίσκεται στην οδό Αργυροπούλου αρ. 1-3, στην εταιρεία με την επωνυμία “BMD Group Α.Ε.” και με διακριτικό τίτλο “Arch”.

2. Επί αιτήσεως χορήγησης παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στο κατάστημα, που βρίσκεται στην οδό Κυριαζή αρ. 40 και Κασσαβέτη αρ. 10, στην εταιρεία με την επωνυμία “Food Center Ανώνυμη εταιρεία ειδών διατροφής” και με διακριτικό τίτλο “Flocafe – La Pasteria” .

3. Επί αιτήσεως χορήγησης παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στο κατάστημα, που βρίσκεται επί του 18ου χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, στην εταιρεία με την επωνυμία “Γ. Διονυσιώτης A.E.” και με διακριτικό τίτλο “Heaven Paradise”.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αξιοποίηση – εκμίσθωση του δημοτικού κυλικείου εντός του Δημαρχείου Κηφισιάς (άρθρο 83, παρ. 2, εδαφ. β του Ν.3852/2010).

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την μεταφορά της συμβατικής λαϊκής αγοράς η οποία πραγματοποιείται επί της οδού 1ης Μάη στην Κηφισιά, σε νέο σημείο.

6. Έγκριση της τεχνικής μελέτης με θέμα: «Απομάκρυνση ενός εμποδίου σχήματος Π, από το κράσπεδο του πεζοδρομίου της οδού Αθ. Διάκου αρ. 20 στην Κηφισιά».

7. Έγκριση της τεχνικής μελέτης με θέμα: «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ επί της οδού Δρυμώνος αρ. 7 στην Κηφισιά».

8. Έγκριση της τεχνικής μελέτης με θέμα: «Κατασκευή διάβασης πεζών και απαγόρευση στάθμευσης εκατέρωθεν αυτής, στην είσοδο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς επί της οδού Διονύσου στο Ο.Τ. 219».

9. Έγκριση της τεχνικής μελέτης με θέμα: «Νομιμοποίηση υπάρχουσας θέσης στάθμευσης του Β΄ΚΑΠΗ Αλωνίων Κηφισιάς, επί της οδού Καρπάθου στο Ο.Τ. 46 του Δήμου Κηφισιάς».

10. Έγκριση της τεχνικής μελέτης με θέμα: «Αίτημα για παραχώρηση θέσης στάθμευσης, σε θύμα τρομοκρατικής επίθεσης, στην οδό Ιλισίων αρ. 24, στην Κηφισιά».

Κηφισιά, 22/6/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ Κ. ΠΟΛΙΤΗ