Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς στις 05-04-2017.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Την Τετάρτη, 05-04-2017 και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) η 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών της Συνεδριάσεως του Δ.Σ. στις 15/03/2017

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

Δ. Έκτακτα θέματα

Ε. Τακτικά θέματα

1. Έγκριση της 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2017.

2. Λήψη απόφασης για τον ορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας» του Δήμου Κηφισιάς.

3. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.».

4. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Β/βάθμιας Εκπ/σης».

5. Έγκριση συνυποβολής πρότασης με τίτλο «Πιλοτικό Κέντρο Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Δήμων Κηφισιάς και Διονύσου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου LIFE: ¨Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – LIFE RE-WEEE¨ (Κωδικός έργου LIFE 14 ENV/GR/000858)» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 784/20-02-2017 Πρόσκλησης ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΥΠΕΝ για τη συμμετοχή των Δήμων Κηφισιάς και Διονύσου στη διαδικασία ανάδειξης πιλοτικού Δήμου ανάπτυξης και λειτουργίας πιλοτικού ΚΔΤ.

6. Ορισμός νέων μελών Επιτροπής Σφράγισης και Αποσφράγισης Καταστημάτων.

7. Έγκριση δαπάνης ύψους 800,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6235.03 με τίτλο «Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 8.000,00 euro για το έτος 2017.

8. Έγκριση δαπάνης ύψους 2.503,56 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.04 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 15.000,00 euro για το έτος 2017 (τσουρέκια λαμπάδες για τα ΚΑΠΗ, ενοικίαση ασφαλούς εξέδρας για τη Μ. Παρασκευή).

9. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρων διαδοχικής ταφής στο Κοιμητήριο Κηφισιάς.

10. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 621/16 απόφασης του ΔΣ, η οποία αφορά στη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης καθώς και μείωση ή απαλλαγή των δημοτικών τελών σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς, για το οικονομικό έτος 2017.

11. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 622/16 απόφασης του ΔΣ, η οποία αφορά στη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης καθώς και μείωση ή απαλλαγή των δημοτικών τελών και τελών ύδρευσης σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού της Δημοτικής Ενότητας Ερυθραίας, για το οικονομικό έτος 2017.

12. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 623/16 απόφασης του ΔΣ, η οποία αφορά στη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης καθώς και μείωση ή απαλλαγή των δημοτικών τελών και τελών ύδρευσης σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης, για το οικονομικό έτος 2017.

13. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΦΩΚΑΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

14. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

15. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ)» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

17. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 3.097,04 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων και παραβάσεις Κ.Ο.Κ. ΠΟΕ.

18. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 62,23 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής παραβάσεων Κ.Ο.Κ..

19. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 903,27 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

20. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 54,22 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

21. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 2.398,14 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

22. Διαγραφή ποσού 381,20 € από το χρηματικό κατάλογο 846/2011 εισφοράς γης σε χρήμα.

23. Διαγραφή χρεωστών και συνολικού ποσού 3.510,00 € από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ..

24. Επί αιτήματος για επιστροφή ποσού 100,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, λόγω μη πραγματοποίησης της εκταφής.

25. Επί αιτήματος για επιστροφή ποσού 136,69 € ως αχρεωστήτως παρακρατηθέντος.

26. Διαγραφές και επαναβεβαιώσεις χρεώσεων ύδρευσης.

27. Διαγραφή χρεώσεων ύδρευσης κοινόχρηστης παροχής.

28. Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ ετών από το 2007 έως το 2016 από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη

Ζωντανή Παρακολούθηση Συνεδριάσεων Δημοτικών Συμβουλίων Δήμου Κηφισιάς

H υπηρεσία ζωντανής αναμετάδοσης του Δήμου Κηφισιάς "Live Streaming" παρέχει στον Δημότη τη δυνατότητα της παρακολούθησης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω Ίντερνετ με την χρήση Η/Υ ή άλλης συσκευής smartphone/tablet.

Η αναμετάδοση ξεκινά με την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία προκειμένου να παρακολουθήσετε την συνεδρίαση