Σε ανακαινισμένη αίθουσα από τον Σεπτέμβριο οι διαλέξεις του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Κηφισιάς

18Ιουλ

Σε ανακαινισμένη αίθουσα από τον Σεπτέμβριο οι διαλέξεις του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Κηφισιάς

Σε ανακαινισμένη αίθουσα θα πραγματοποιούνται από τον Σεπτέμβριο οι διαλέξεις του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Κηφισιάς στην Έπαυλη «Δροσίνη», (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ & Δ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ).
Το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Κηφισιάς «Δ. Βικέλας» προχώρησε σε σημαντικές εργασίες. Πιο συγκεκριμένα, έγιναν ηλεκτρολογικές εργασίες (αλλαγή πίνακα, νέα φωτιστικά σώματα), αλλαγή εξωτερικής πόρτας, ελαιοχρωματισμοί της αίθουσας και των κουφωμάτων ενώ τοποθετήθηκε και καινούργιος υλικοτεχνικός εξοπλισμός (καρέκλες κ.α). Οι βελτιώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Δήμου.