ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

04Οκτ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Λόγω συνθηκών, η παρακολούθηση των μαθημάτων θα γίνεται μόνο με έγκαιρη τηλεφωνική κράτηση.

Για την προκράτηση θέσης και την ενημέρωση σας, σχετικά με τις προϋποθέσεις παρακολούθησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Αθανασία Μπρακούλια στο τηλ. 213-2007204 (Δευτέρα ως Παρασκευή: 9.00 – 14.00). Η κράτηση της θέσης είναι ατομική, εκτός εάν πρόκειται για ζευγάρι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021