ΟΜΙΛΙΑ με θέμα "Μαστεκτομή μετά από Καρκίνο του Μαστού και Τεχνικές πραγματικής αισθητικής Αποκατάστασης"

ΟΜΙΛΙΑ

με θέμα "Μαστεκτομή μετά από Καρκίνο του Μαστού και Τεχνικές πραγματικής αισθητικής Αποκατάστασης"

του πλαστικού χειρουργού Γεωργίου Ι. Ζαμπάκου

ΣΑΒΒΑΤΟ, 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ B . ΓΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ώρα: 19.00