Οικονομική ενίσχυση σε απόρους κατοίκους του Δήμου στις εορτές του Πάσχα

Ο Δήμος Κηφισιάς, στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής, προσφέρει οικονομική ενίσχυση σε απόρους κατοίκους του Δήμου στις εορτές του Πάσχα.

Tο οικονομικό βοήθημα δίνεται σε απόρους, που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κηφισιάς.
Παράλληλα θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ :
1 ΑΤΟΜΟ έως 6.000,00 €
2 ΑΤΟΜΑ έως 7.500,00 €
3 ΑΤΟΜΑ έως 9.000,00 €
4 ΑΤΟΜΑ έως 10.500,00 €
5 ΑΤΟΜΑ έως 12.500,00 €
6 ΑΤΟΜΑ έως 15.000,00 €
7 ΑΤΟΜΑ έως 18.000,00 €
8 ΑΤΟΜΑ έως 21.500,00 €
Τα παραπάνω εισοδήματα προσαυξάνονται κατά 3.000,00 € εάν υπάρχει πιστοποιημένη αναπηρία (από υγειονομική επιτροπή) 67% και άνω για κάποιο μέλος της οικογένειας, ή ενοικιαζόμενη κατοικία.

Για την παροχή του βοηθήματος υπολογίζεται το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων, οπότε απαιτείται εκκαθαριστικό από όλα τα ενήλικα μέλη που κατοικούν στην ίδια οικεία.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :
1. Αίτηση
2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
3. Εκκαθαριστικό εφορίας, φορολογικής χρήσης έτους 2015 ( όλων των ενηλίκων μελών – συνοικούντων μελών )
4. Αντίγραφα Ε1 & Ε9
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο Κηφισιάς
6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ( στο Δήμο Κηφισιάς )
7. Κάρτα ανεργίας ( εάν υπάρχει )
8. Απόφαση αναπηρίας ( εάν υπάρχει )
9. Απόδειξη ή συμβόλαιο ενοικίου κατοικίας ( εφόσον τούτο δεν διαφαίνεται στο έντυπο Ε1 )
10. Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας ( όπου απαιτείται )

Τονίζεται ότι κανένας δικαιούχος δεν δύναται να υποβάλει διπλή αίτηση

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Κηφισιάς από τις 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως και 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017