ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ

Η Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών Εισφορών Προσόδων και Δημ. Περιουσίας ενημερώνει για τη χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ (εδώ)