Οδηγίες για την πρόληψη της θερμικής καταπόνηση εργαζομένων

Ο Δήμος Κηφισιάς με την συμβολή του Ειδικού Ιατρού Εργασίας του Δήμου Σαμουήλ Ζορμπά, MD, MSc.προχώρησε στην έκδοση οδηγιών για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης όσων εργάζονται στο ύπαιθρο το καλοκαίρι.