Ξεκίνησε η κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στην Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας

Ξεκινά σήμερα νέο έργο στο Δήμο Κηφισιάς, στο πάρκο Ραξέφσκι στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.
Το έργο αφορά στην κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στην Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας. 
Η γεώτρηση θα χρησιμοποιείται για την ύδρευση των κατοίκων τμήματος της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.