Νεώτερη Ανακοίνωση για τη βλάβη στην ύδρευση της Νέας Ερυθραίας

Λόγω σοβαρής βλάβης στο αντλιοστάσιο της Νέας Ερυθραίας, γίνονται προσπάθειες πλήρωσης της δεξαμενής ύδατος. Εξαιτίας αυτού, για το επόμενο χρονικό διάστημα, θα υπάρχουν αυξομειώσεις  στην πίεση και  παροχή νερού σε όλο το δίκτυο. Παρακαλείστε όπως περιορίσετε την κατανάλωση νερού.  

Ευχαριστούμε για την  κατανόησή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.                         

                  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 
τηλ. Αντλιοστασίου 2106206843  

τηλ.  2132007604 -2132007609- 2132007617