Μετρήσεις ακτινοβολίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός των ορίων του Δήμου Κηφισιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, με πρωτοβουλία του Κοινοτικού Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας, έχει συσταθεί μια Διεπιστημονική Επιτροπή με σκοπό την μέτρηση της ακτινοβολίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός των ορίων του Δήμου μας προκειμένου να :

διαπιστωθεί ο βαθμός επικινδυνότητας στην υγεία των κατοίκων
να υπάρξει η κατάλληλη ενημέρωση στους κατοίκους προκειμένου να προστατευτούν από την ακτινοβολία σε προληπτικό επίπεδο
και να προβεί ο Δήμος σε οποιεσδήποτε ενέργειες κρίνει αναγκαίο ώστε να υπάρχει σαφής έλεγχος και περιορισμός της ακτινοβολίας σύμφωνα με τα διεθνή επιτρεπόμενα όρια.

Ως εκ τούτου, έχει αγοραστεί κατάλληλο όργανο μέτρησης της ακτινοβολίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας το οποίο χρησιμοποιείται από τα μέλη της Διεπιστημονικής Επιτροπής ώστε να γίνει χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης με στόχο α) τον καθορισμό των απαιτούμενων αδειών και β) την  ορθολογική χωροταξική κατανομή των κεραιών κινητής τηλεφωνίας μετά από τις μετρήσεις.

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται ήδη σε δημόσιους χώρους, με προτεραιότητα τους χώρους όπου υπάρχουν παιδιά, ηλικιωμένοι, κοινό και ευπαθείς ομάδες (πχ σχολεία, ΚΑΠΗ, δημοτικές υπηρεσίες, χώρους νοσοκομειακής περίθαλψης) αλλά θα θέλαμε να προβούμε επιπλέον σε μετρήσεις και εντός κατοικιών και επαγγελματικών χώρων προκειμένου να έχουμε μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα και να ολοκληρωθεί επιτυχώς το έργο της Επιτροπής.

Γι’ αυτό το λόγο, καλούμε όλους τους κατοίκους του Δήμου μας που επιθυμούν, να επικοινωνήσουν με το γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέας Ερυθραίας προκειμένου να οριστεί ημέρα και ώρα μέτρησης της ακτινοβολίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας από τα μέλη της Διεπιστημονικής Επιτροπής, στον ιδιωτικό τους χώρο εντός των ορίων του Δήμου Κηφισιάς.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2132007677

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και περαιτέρω ενημέρωση.

Εκ μέρους του

Κοινοτικού Συμβουλίου

Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας

Η Πρόεδρος

Δήμητρα Δελή