Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας υπό προϋποθέσεις λόγω μέτρων προστασίας από τη μετάδοση του κορονοίου

Με γνώμονα την προστασία των εργαζομένων και των ωφελουμένων υπό την απειλή της διάδοσης του κορονοιού η Υπηρεσία θα λειτουργεί για το κοινό υπό προϋποθέσεις.

- Η εξυπηρέτηση κοινού θα πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού χωρίς πρόσβαση εντός του χώρου της Υπηρεσίας.
- Προϋπόθεση χρήσης μάσκας και γαντιών αμφοτέρων για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Εξυπηρετούνται αιτήματα:

Προνοιακών Αναπηρικών Επιδομάτων
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
Επιδόματος Στέγασης
Επιδόματος Γέννησης
Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων
Εξόδων κηδείας Ανασφαλίστων Υπερηλίκων

Για περιπτώσεις:
- Μη δυνατότητας πρόσβασης των ωφελουμένων σε ηλεκτρονικά μέσα
- Μη δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης
- Επίλυση επισημάνσεων σε ανοικτή αίτηση.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ