Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας υπό προϋποθέσεις λόγω μέτρων προστασίας από τη μετάδοση του κορονοίου

30Απρ

Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας υπό προϋποθέσεις λόγω μέτρων προστασίας από τη μετάδοση του κορονοίου

Με γνώμονα την προστασία των εργαζομένων και των ωφελουμένων υπό την απειλή της διάδοσης του κορονοιού η Υπηρεσία θα λειτουργεί για το κοινό υπό προϋποθέσεις.

- Η εξυπηρέτηση κοινού θα πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού χωρίς πρόσβαση εντός του χώρου της Υπηρεσίας.
- Προϋπόθεση χρήσης μάσκας και γαντιών αμφοτέρων για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Εξυπηρετούνται αιτήματα:

Προνοιακών Αναπηρικών Επιδομάτων
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
Επιδόματος Στέγασης
Επιδόματος Γέννησης
Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων
Εξόδων κηδείας Ανασφαλίστων Υπερηλίκων

Για περιπτώσεις:
- Μη δυνατότητας πρόσβασης των ωφελουμένων σε ηλεκτρονικά μέσα
- Μη δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης
- Επίλυση επισημάνσεων σε ανοικτή αίτηση.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ