ΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΝ 27η ΚΑΙ ΤΗΝ 28η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022.

Την κήρυξη σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών Αττικής και Κρήτης, λόγω προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών καταστροφών και τη λήψη σχετικών έκτακτων μέτρων, ως ακολούθως:

1. Την Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022 και την Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022 αναστέλλεται η λειτουργία α) των ιδιωτικών βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, στις περιοχές στις οποίες, με απόφαση του οικείου Δημάρχου, αναστέλλεται η λειτουργία και των δημοτικών βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, β) των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, γ) των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία και δ) των Κέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας.

2. Την Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022, επιπλέον, αναστέλλεται η παροχή των υπηρεσιών διανομής τροφίμων σε καταναλωτές και ταχυδρομικών υπηρεσιών (courier) με δίκυκλα οχήματα. Τα εμπορικά καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων και των καταστημάτων τροφίμων, δύνανται να λειτουργήσουν από τις 10:00 έως τις 18:00.

Δειτε τη σχετική απόφαση του  ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β.  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ