Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κηφισιάς

19Νοε

Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κηφισιάς

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κηφισιάς ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 13 Ιουνίου το 2017 και ανήκει οργανικά στο Τμήμα Κοινωνικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
Συνολικά, έχουν προσέλθει στην υπηρεσία από την έναρξή του έως σήμερα 3.949 ωφελούμενοι.
Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.
Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, Προνοιακά, Στέγασης, Ανασφαλίστων Υπερηλίκων κ.λ.π. ) που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή Επικράτειας.
Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μπορούν να απευθύνονται όλοι οι κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.
Συγχρόνως, τα Κέντρα Κοινότητας, παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, διασυνδέουν τους ανέργους με την αγορά εργασίας και προσεγγίζουν την τοπική αγορά για εύρεση εργασίας.

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κηφισιάς
Μαρίνου Αντύπα, Κάτω Κηφισιά
Οι δημότες, για εξυπηρέτησή τους, μπορούν να προσέλθουν καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8.00 - 14:30 εκτός Παρασκευής 8.00- 14.00 ή να επικοινωνούν στο εξής τηλέφωνο του Κέντρου Κοινότητας :210-8014249