Η Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς κοντά στο παιδί και την οικογένεια

22Οκτ

Η Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς κοντά στο παιδί και την οικογένεια

Η Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου μας συνεργάζεται φέτος με το Διεπιστημονικό Κέντρο Αθηνών για το παιδί και την οικογένεια (Δ.Ε.Κ.Α ) για την αξιολόγηση και διάγνωση ψυχολογικών, συναισθηματικών, συμπεριφορικών και μαθησιακών δυσκολιών, καθώς και την παροχή της κατάλληλης θεραπευτικής παρέμβασης από ειδικούς.