Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΛΗ ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΜΙΣΘΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος όρισε ως άµισθη Αντιδήµαρχο Παιδείας του ∆ήµου Κηφισιάς, τη ∆ηµοτική Σύµβουλο κυρία Κατερίνα Καραλή, µε θητεία από 11/10/2023 έως 31/12/2023. 

Δείτε τη σχετική απόφαση: ( ΕΔΩ)