Ημερίδας Γυναικείας Επιχειρηματικότητας-Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας Α Θεματική Ενότητα της Ημερίδας