Εργαστήρια Αναζήτησης Εργασίας & Επαγγελματικών Δεξιοτήτων Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κηφισιάς

27Ιουν

Εργαστήρια Αναζήτησης Εργασίας & Επαγγελματικών Δεξιοτήτων Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κηφισιάς

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία τα δύο πρώτα βιωματικά εργαστήρια αναζήτησης εργασίας και επαγγελματικών δεξιοτήτων που απευθύνονταν σε ωφελούμενους του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Κηφισιάς.

Το εργαστήριο «Σύνταξη αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος» επικεντρώθηκε στο πως να συντάσσει κάποιος σωστά το βιογραφικό του, με όλα όσα απαιτεί η αγορά εργασίας, έτσι ώστε να απεικονίζονται με αποτελεσματικό τρόπο οι προσωπικές του δεξιότητες και η επαγγελματική του διαδρομή με τρόπο που να «κεντρίζει» το ενδιαφέρον του εργοδότη. Ο τρόπος και το ύφος γραφής, τα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να αναφερθούν, το είδος των πληροφοριών που παραχωρούνται, η έκταση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι μόνο μερικά από τα συστατικά σύνταξης ενός αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος, τα οποία υπήρχαν στο δίωρο αυτό εργαστήριο. Εκτός από τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν, ακολούθησε ηλεκτρονική αποστολή των οδηγιών σύνταξης του βιογραφικού καθώς επίσης και αξιολόγηση/διόρθωση από την εισηγήτρια.

Το εργαστήριο «Συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη» ανέλυσε το εργαλείο της συνέντευξης και τη χρησιμότητά του. Η συνέντευξη είναι το σημαντικότερο μέρος στη διαδικασία εύρεσης εργασίας. Το αποτέλεσμά της καθορίζει και το μέλλον των υποψηφίων για τη συγκεκριμένη θέση. Είναι η ευκαιρία του κάθε υποψηφίου να παρουσιάσει τις ικανότητες του, τις εμπειρίες του και τις προσωπικές του αξίες. Κατά τη διάρκεια του δίωρου εργαστηρίου δόθηκαν τεχνικές και συμβουλές για μια σωστή προετοιμασία και τράπεζα πιθανών ερωτήσεων. Στο τέλος πραγματοποιήθηκαν παιχνίδια ρόλων τα οποία ήταν πολύ εποικοδομητικά.

Τα επόμενα εργαστήρια αναζήτησης εργασίας και επαγγελματικών δεξιοτήτων θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Κοινότητας το φθινόπωρο του 2019.