ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος σε δρόμους του οδικού δικτύου με μεγάλη κλίση, από εγχάρακτο οπλισμένο σκυρόδεμα και συγκεκριμένα στην οδό ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ στη συνοικία της Πολιτείας , μήκους 2,400 m2. από τον Δήμο Κηφισιάς.