ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ