ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Εν ώρα δημιουργίας της χριστουγεννιάτικης σύνθεσης στο κέντρο της Κηφισιάς (Λεβίδου και Κολοκοτρώνη), σπουδαστές και καθηγητές της επαγγελματική σχολής Συγγρού μαζί με την αρχιτέκτονα τοπίου Ελίνα Κατσίκα και εργαζόμενους του Δήμου.
Καλές Εορτές με Υγεία!