Ενημέρωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κηφισιάς

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας έχει ήδη ξεκινήσει τις απαιτούμενες προετοιμασίες προκειμένου να καταστεί το Τοπικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας ικανό να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα,

-Έχει μεριμνήσει για την προμήθεια άλατος για την αποπάγωση του οδικού δικτύου.Σάκους άλατος οι οποίοι θα τοποθετηθούν στα ίδια σημεία που είχαν τοποθετηθεί και πέρσι για να το παραλαμβάνουν οι κάτοικοι στην διασταύρωση των οδών Καραμανλή και Κοκκιναρά στην Πολιτεία.. Στο σημείο θα υπάρχει κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας τόσο για την διανομή άλατος όσο και για τον συντονισμό του αποχιονισμού του Δήμου μας.
-Η Πολιτική Προστασία έχει προχωρήσει στην έκδοση φυλλαδίου με χρηστικές πληροφορίες για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων τις οποίες και προτρέπει να ακολουθούν οι κάτοικοι της πόλης,
-Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δημήτρης Λιανός έχει οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις υπηρεσίες του Δήμου ούτος ώστε αυτός να λειτουργεί σε 24ωρη βάση κατά την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων