Ενημέρωση προς τους ωφελούμενους των Παιδικών Σταθμών ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων ωφελούμενων / κατόχων Αξίας Τοποθέτησης «voucher» του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής και Ζωής» από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., οι ωφελούμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο Γραφείο των Παιδικών Σταθμών Κηφισιάς (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά, 1ος όροφος, τηλ. 2132007242-243) από 05/07/06 έως και 01/09/17 και ώρες 9.00 έως 14.00, προκειμένου να γίνει η εγγραφή του/των τέκνου/ων τους με την υπογραφή της απαραίτητης σύμβασης).

Για την υπογραφή της σύμβασης προσέρχονται οι ίδιες/οι οι ωφελούμενες/οι έχοντας μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο με τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:

 A) Εκτυπωμένη «αξία τοποθέτησης» (voucher),

 Β) Εξουσιοδότηση για διενέργεια πληρωμής προς την ΕΕΤΑΑ.

Επισημαίνουμε ότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες λεπτομέρειες:

http://www.kifissia.gr/el/prosxolikiAgogiEspa