Ενημέρωση για τον ηλεκτροφωτισμό επί της οδού Αδριανού

 

Σας ενημερώνουμε ότι για το πρόβλημα που έχει ανακύψει με τον ηλεκτροφωτισμό επί της οδού Αδριανού, της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς, ο Δήμος Κηφισιάς έχει προβεί στις απαραίτητες  ενέργειες από την 19η Ιουνίου 2017 με σχετικό έγγραφο  προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) .

Σύμφωνα με έγγραφη απάντηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. το πρόβλημα εντοπίζεται σε βλάβη σε υπόγειο καλώδιο και θα αποκατασταθεί από τον ανάδοχο της εταιρίας.