Ενημέρωση για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κηφισιάς

Θα θέλαμε να  ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια προστασίας των πολιτών και των     εργαζομένων από τη διάδοση του κορωνοϊού (COVID-19) το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  συνεχίζει να λειτουργεί ως εξής:
Οι αιτήσεις για :
1. Προνοιακά Επιδόματα Αναπηρίας
2. Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων ΟΠΕΚΑ
3. Επίδομα Γέννησης  
4. Έξοδα Κηδείας Ανασφαλιστων Υπερηλίκων  
5. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Νέες αιτήσεις)
6. Επίδομα Στέγασης (Νέες αιτήσεις)
γίνονται κανονικά στο χώρο της Υπηρεσίας  κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) με απαραίτητη τη χρήση της προστατευτικής μάσκας.
Η ενημέρωση για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των αιτήσεων και άλλες διευκρινίσεις ή πληροφορίες  γίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τηλεφωνικά.
Όσον αφορά τις Εγκριτικές Αποφάσεις του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος & του Επιδόματος Στέγασης :

Σύμφωνα με την 27/1/2021 γραπτή ενημέρωσή μας από την  Δ/νση  Καταπολέμησης της Φτώχειας, τη Δ/νση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του  Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού,  δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υπουργική Απόφαση, με την οποία παρατείνεται 
για τρεις μήνες  η ισχύς των εγκτριτικών αποφάσεων των προγραμμάτων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος & Επιδόματος Στάγασης οι οποίες θα έπρεπε να επανυποβληθούν εντός των μηνών: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΥ & ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021.
Σε αυτές τις αιτήσεις εμπεριέχονται και παρατείνονται εκ νέου οι αιτήσεις που παρατάθηκαν με την υπ' αριθμ. Δ13 οικ. 45861/992/6-11-2020(ΦΕΚ Β΄5001) υπουργική απόφαση.
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται: 

Α. Ο μήνας έγκρισης των αιτήσεων που παρατείνονται &
Β. Ο μήνας επανυποβολής μετά τις παρατάσεις 

Σημειώνεται ότι:
α) Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτηση, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.
β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης. 
γ) Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους.

                                                               Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κηφισιάς 
                                                               Μαρίνου Αντύπα 3 Κάτω Κηφισιά
                                                               Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8082994, 210-8014249
                                                               Email: kentrokoinotitaskifissias@kifissia.gr