ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Δήμου Κηφισιάς - ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / Διάλεξη ΓΙΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ / « Είναι η ποίηση δηµόσιος λόγος; »

Διάλεξη του ΓΙΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ, Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής ∆ιεπιστηµονικής Ακαδηµίας των Παρισίων, Επίτιμου Καθηγητή Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ του Δήμου Κηφισιάς, με θέμα: « Είναι η ποίηση δηµόσιος λόγος; »

 

Από την ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Δήμου Κηφισιάς

H Υπεύθυνη για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μαρία - Χριστίνα ΤΣΙΑΜΑ