ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ για τον Καθηγητή-Ακαδημαϊκό Κωνσταντίνο Σβολόπουλο

17Φεβ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ για τον Καθηγητή-Ακαδημαϊκό Κωνσταντίνο Σβολόπουλο

Στην ομιλία του ο καθηγητής Νικήτας Αλιπράντης θα αναφερθεί  αρχικά  σε  βιογραφικά  στοιχεία  και  συνοπτικά  στην  ιστορία  μιας  φιλίας.

Η  διαρκής αφοσίωση του Κωνσταντίνου Σβολόπουλου  στην ιστορική  έρευνα  επιτρέπει  μία απλώς σχετική  ιστορική κατάταξη των θεματικών ενοτήτων του έργου του,  κατ΄ανάγκην συναρτώμενη με την πορεία της ζωής του.

Η ιστορική κατάταξη των ερευνών του  αποδίδει  τις εξής ενότητες:

O ελληνισμός υπό την οθωμανική κυριαρχία
Οι χρόνοι της ελληνικής Επανάστασης
Η Ελλάδα του 19ου και στην μετάβαση στον 20ο αιώνα
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του
Η  Ελλάδα κατά το  Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
Κωνσταντίνος Καραμανλής και σύγχρονη ελληνική ιστορία