Δωρεά αρχιτεκτονικών μελετών για την ανάπλαση της Πλατείας Δροσίνη Κηφισιάς

Ο Δήμος Κηφισιάς με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 10/5/2017 αποδέχεται τη δωρεά αρχιτεκτονικών μελετών για την ανάπλαση της Πλατείας Δροσίνη και την ανάδειξη αρχαιοτήτων στις οδούς Δ. Κυριακού & Αγίων Θεοδώρων, του Δήμου Κηφισιάς, από τον κ. Δημήτριο Παρακευά  εις μνήμη της μητέρας του Κίρκης Αρνέλλου, Μουσικού – τ. Λυκειάρχου 1ου Γυμνασίου – Λυκείου Κηφισιάς.

Ο Δήμος Κηφισιάς ευχαριστεί τον κ. Δημήτρη Παρασκευά για την ευγενική προσφορά του και δηλώνει πως θα ολοκληρώσει με το καλύτερο τρόπο  το συγκεκριμένο  έργο ανάπλασης.