Δωρεάν πάρκο ψυχαγωγίας στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς