ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Εκδόθηκε η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (14/2/2022), που αφορούσε στα ασφαλιστικά μέτρα του Νομικού Προσώπου «Κοινωνική Μέριμνα» εναντίον διαχειριστή δημόσιας ομάδας (στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook) για ψευδείς αναρτήσεις του περί κακής και επικίνδυνης ποιότητας του Κοινωνικού Συσσιτίου.

Σύμφωνα με την απόφαση ο διαχειριστής της δημόσιας ομάδας υποχρεώνεται  να παραλείπει στον μέλλον να συκοφαντεί και να εξυβρίζει το Νομικό Πρόσωπο «Κοινωνική Μέριμνα» του Δήμου Κηφισιάς με αναρτήσεις κειμένων και φωτογραφιών στο διαδίκτυο ή στον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο. Σε κάθε νέα περίπτωση παραβίασης της απόφασης απειλείται με τη χρηματική ποινή των 2.000 ευρώ για κάθε παράβαση. Τέλος, η απόφαση επιβάλει στον εναγόμενο πληρωμή δικαστικής δαπάνης του Δήμου μας.

Η απόφαση είναι ηθική δικαίωση για τη μεγάλη δοκιμασία που πέρασαν οι εργαζόμενοι και τα μέλη του Νομικού Προσώπου «Κοινωνική Μέριμνα» από τις αναληθείς αναρτήσεις που αφορούσαν σε ευαίσθητα θέματα Δημόσιας Υγείας. Είναι νίκη όσων συκοφαντήθηκαν από τις ψευδείς αναρτήσεις της συγκεκριμένης σελίδας.

Αγαπάμε και προστατεύουμε τον Δήμο μας. Δε θα επιτρέψουμε σε ανθρώπους που χρησιμοποιούν ψέματα και συκοφαντίες για μικροπολιτικούς λόγους να πλήττουν την εικόνα του.