''ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ'' Μια σημαντική διάλεξη με την Υρώ Βάζου στο Κ.Ε.Μ.Μ.Ε