ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκίνησε η αποκατάσταση της εισόδου του 3ου Δημοτικού Σχολείου με προδιαγραφές τεχνικού έργου και υπό την άμεση επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κηφισιάς. Από το πρωί της 23ης Μαΐου έχουν τοποθετηθεί στηθαία και προστατευτικά προκειμένου ο χώρος να αποκλειστεί από τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Όλες οι ενέργειες γίνονται μετά από ενημέρωση της  Ελληνικής Αστυνομίας και με τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή και της σχολικής κοινότητας, ενώ στο χώρο βρίσκεται κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας και οι επιβλέποντες μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Τονίζεται ότι οι όλες οι εργασίες ανακατασκευής της εισόδου θα λάβουν χώρα μετά τη λήξη λειτουργίας της σχολικής μονάδας και πάντα μετά από ενημέρωση των Αρχών και τη σύμφωνη γνώμη του οικείου διευθυντή.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στην τρέχουσα σύμβαση για την συντήρηση των σχολικών μονάδων του Δήμου Κηφισιάς, ύψους 318.015,47 €. Άμεσα προχωράμε στην ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης της ως άνω σύμβασης με ποσό 159.007,73€, τα οποία θα διατεθούν για πρόσθετες εργασίες στο 3ο Δημοτικό Σχολείο.

Επιπλέον, με τη λήξη του σχολικού έτους θα γίνουν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης τόσο στο 3ο Δημοτικό Σχολείο όσο και στα υπόλοιπα σχολεία του Δήμου Κηφισιάς.

Στο πλαίσιο αποκατάστασης του αισθήματος ασφαλείας στην εκπαιδευτική κοινότητα, η  Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών έχει διαθέσει κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους οι οποίοι βρίσκονται δίπλα στους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.

Παράλληλα, διατάχθηκε συμπληρωματική καταγραφή των ζητημάτων στις σχολικές μονάδες από τους μηχανικούς  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, προκειμένου ο Δήμος Κηφισιάς να προχωρήσει και σε επιπλέον εργολαβία ανακαίνισης των σχολικών μονάδων με δέσμευση ιδίων πόρων 500.000 ευρώ.