Δήλωση διόρθωσης τ.μ. ακινήτων

07Απρ

Δήλωση διόρθωσης τ.μ. ακινήτων

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί αναφορικά με τον κορωνοϊό COVID19 και με γνώμονα την τήρηση των οδηγιών του ΕΟΔΥ σχετικά με τα προληπτικά ειδικά μέτρα για τον περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων και κατ' επέκταση της πιθανότητας εξάπλωσης της επιδημίας, ο Δήμος Κηφισιάς ενημερώνει:

Η δήλωση διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στην ειδική πλατφόρμα https://tetragonika.govapp.gr/ Η σχετική προθεσμία έχει παραταθεί μέχρι 30/06/2020.

Στην πλατφόρμα του ΥΠΕΣ δίνεται η δυνατότητα από τον πολίτη να διορθώσει τα τ.μ. της οικίας του, τα τ.μ. τα οποία στην ουσία διορθώνει, είναι τα μέτρα ως προς το ΤΑΠ ενώ ο τρόπος υπολογισμού των τ.μ. στα Δημοτικά Τέλη ΔΤ είναι διαφορετικός .

Κατά συνέπεια, για όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κηφισιάς θα επικοινωνήσει με κάθε έναν από τους πολίτες, προκειμένου να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά .

Εναλλακτικά μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν τα δικαιολογητικά στο Portal του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.kifissia.gr/sadk/ επιλέγοντας την αίτηση διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων .
Οι πολίτες μπορούν να καταθέσουν δηλαδή ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά , από το σπίτι τους, απλά κάνοντας χρήση των κωδικών Taxisnet, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του στο Δημαρχείο ή στις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου Κηφισιάς.

Υπενθυμίζουμε ότι στο Δήμο Κηφισιάς υπάρχουν επίσης οι ηλεκτρονικές εφαρμογές:
Σύστημα αιτήσεων
Ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.kifissia.gr/sadk/

Γραφείο Δημότη (εξυπηρέτησης αιτημάτων καθημερινότητας)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.kifissia.gr/kif/gdimoti/
Στο ίδιο σύστημα εισάγονται τα αιτήματα καθημερινότητας των πολιτών που επιλέγουν να κάνουν χρήση της ειδικής εφαρμογής "Kifissia in Action".

Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων περισυλλογής κηπαίων με ραντεβού
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: https://kipaia.kifissia.gr/