Βιβλιοθήκη στο 2ο Λύκειο Κηφισιάς από τα "Παιδιά της Γης"