ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ «ΕΛΠΙΔΑ»

Ο Δήμος Κηφισιάς ενημερώνει τους πολίτες που χρειάζονται  βεβαίωση αδυναμίας μετακίνησης λόγω καιρικών συνθηκών ότι μπορούν να στέλνουν τις αιτήσεις

στο email info@kifissia.gr αναφέροντας ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθ. Δελτίου Ταυτότητας, διεύθυνση και Δημοτική Κοινότητα κατοικίας.

Οι πολίτες θα λάβουν τη  βεβαίωση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail) που θα επισυνάψουν.