ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 8/2/2023 (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ)