Ανύψωση φρεατίων αγωγών αποχέτευσης σε οδούς του Δήμου Κηφισιάς

Συνεχίζεται η εκτέλεση του έργου “Ανύψωση φρεατίων αγωγών αποχέτευσης σε οδούς του Δήμου Κηφισιάς” βάσει μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας . Γίνεται ανύψωση της στάθμης φρεατίων ομβρίων και ακαθάρτων τα οποία έχουν διαπιστωθεί σε χαμηλότερο υψόμετρο σε σχέση με αυτό του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου. Με την ανύψωση των φρεατίων επιτυγχάνεται η ασφαλής διέλευση οχημάτων και πεζών δεδομένου ότι επισκευάζονται οι φθορές οδοστρώματος ή πεζοδρομίου.