ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Ολοκληρώνονται οι εργασίες ανάπλασης με βιοκλιματικό σχεδιασμό στο παραδοσιακό κέντρο της Κηφισιάς και συγκεκριμένα κοντά στην Παναγίτσα Κηφισιάς. Το έργο έγινε μετά από διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού αστικής ανάπλασης.