Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - ΑΗΗΕ

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Κηφισιάς συμμετέχει οργανωμένα σε πρόγραμμα ανακύκλωσης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - ΑΗΗΕ. Πιο συγκεκριμένα, η ανακύκλωση των ΑΗΗΕ είναι μια διαδικασία μετατροπής των αποβλήτων αυτών σε προϊόντα ίδιας ή διαφορετικής χρήσης, αφού έχουν προηγηθεί συγκεκριμένα στάδια επεξεργασίας με στόχο την αφαίρεση των επικίνδυνων υλικών από αυτά και την ανάκτηση των αξιοποιήσιμων υλικών τους.
Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος έχουμε τη συνεργασία και υποστήριξη του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης “Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ”, το οποίο έχει αδειοδοτηθεί από το ΥΠΕΚΑ.. Σημειώνουμε δε, ότι ο Δήμος μας μπορεί να έχει και κάποιο ανταποδοτικό όφελος από την χωριστή συλλογή αυτών των συσκευών.
Η σπουδαιότητα της Ανακύκλωσης είναι κατανοητή από όλους μας, όχι μόνο γιατί περιορίζουμε κατά πολύ τα σκουπίδια που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ, αλλά κυρίως γιατί προστατεύουμε το περιβάλλον από τις πολύ βλαβερές ουσίες που μπορεί να απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε διάφορα σημεία ρυπαίνοντας το έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα. Ακόμη, εξοικονομούμε πρώτες ύλες για την παραγωγή νέων προϊόντων, που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει η χώρα μας.
Ζητούμε λοιπόν την ενεργό συμμετοχή σας στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, όταν μία ηλεκτρική συσκευή (computer, σκούπα, ψηστιέρα, πιστολάκι μαλλιών κλπ) πάψει πια να λειτουργεί, θα πρέπει να τη μεταφέρουμε στα σημεία προσωρινής αποθήκευσης αυτών των συσκευών, όπως αναφέρονται παρακάτω.
Σας ενημερώνουμε ακόμη ότι τα καταστήματα από τα οποία αγοράζετε μια καινούργια ηλεκτρική συσκευή, αν τους πάτε την αντίστοιχη παλαιά, είναι υποχρεωμένα από το νόμο να την παραλάβουν και να την δώσουν στο Σύστημα «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» που θα φροντίσει στη συνέχεια για την ορθή περιβαλλοντικά ανακύκλωσή τους.
Η συμμετοχή σας στην υλοποίηση του προγράμματος είναι καθοριστική, γίνεται με εύκολο τρόπο και συμβάλλει ουσιαστικά στη νέα αντίληψη για εμάς και τα παιδιά μας, για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.

Ας ξεκινήσουμε μαζί τη νέα αυτή προσπάθεια για το καλό όλων μας!

Φωτογραφία του χρήστη Δήμος Κηφισιάς.
Φωτογραφία του χρήστη Δήμος Κηφισιάς.