Ανακοίνωση της Δ/νσης Καθαριότητας

Αναζήτηση οικοπέδου 15 έως 20 στρεμμάτων για την μεταστέγαση της Δ/νσης Καθαριότητας

Δείτε την σχετική ανακοίνωση (εδώ)