Ανακοίνωση για το Μητρώο Πολιτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Σας ενημερώνουμε  ότι από την  12-1-2018  και ώρα 15:00 μ.μ μέχρι και την 21-1-2018 και ώρα 15:00 μ.μ. παύει να διενεργείται στα Δημοτολόγια της χώρας, οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης δηλαδή εγγραφή, διόρθωση, διαγραφή και  μεταβολή αστικής κατάστασης των πολιτών, σύμφωνα  με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3/Β/5-1-2018.

    Κατά το ανωτέρω διάστημα, δεν εκδίδονται πιστοποιητικά από το Δημοτολόγιο, δεν θα υφίσταται η διαλειτουργικότητα του Εθνικού Δημοτολογίου και κατά συνέπεια δεν θα εκδίδονται βεβαιώσεις δημοτολογίου από τα ΚΕΠ και δεν θα διαλειτουργούν οι υπόλοιποι φορείς .Επίσης από την  16-1-2018 και ώρα15:00 μ.μ. μέχρι και την 21-1-2018 και ώρα 15:00 μ.μ παύει η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος των Ληξιαρχείων της χώρας.

Η κανονική λειτουργία των Δημοτολογίων και Ληξιαρχείων της χώρας με το νέο σύστημα λειτουργίας «Μητρώο Πολιτών» θα ξεκινήσει στις 22-1-2018 και ώρα 9:00 π.μ.

Παρακαλούμε τους δημότες μας για οποιοδήποτε επείγον και σε εκκρεμότητα θέμα, που αφορά την αστική τους κατάσταση να απευθυνθούν στα αρμόδια τμήματα  του Δήμου μας μέχρι και την Παρασκευή 12-1-2018 στις 10.00 π.μ.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Εκλογών  και τα Ληξιαρχεία του Δήμου μας (Δημοτικών Ενοτήτων Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και Εκάλης) στα τηλέφωνα και email:

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Εκλογών Δήμου Κηφισιάς

Τηλέφωνα: 2132007119, 2132007183, 2132007120, 2132007121, 2132007216

Email: dimotologio@kifissia.gr

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς

Τηλέφωνα:

2132007122,2132007197,2132007191

Email: lixiarxeio@kifissia.gr

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Nέας Ερυθραίας

Τηλέφωνο:2132007612

Email: amatthaiou@kifissia.gr

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Εκάλης

Τηλέφωνο:2132140210

Email: epistiolis@kifissia.gr

Συνεχίζοντας πάντα την εύρυθμη λειτουργία μας για την εξυπηρέτηση των Δημοτών μας, ζητούμε  την κατανόηση όλων.

 

                                                          Ευχαριστούμε