Ανακοίνωση για κατάθεση δελτίου απογραφής (περιοδεύων) παιδιών γεννημένων το 2002

16Δεκ

Ανακοίνωση για κατάθεση δελτίου απογραφής (περιοδεύων) παιδιών γεννημένων το 2002

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ                                                          Κηφισιά  16-12-2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ                                                                                          

Γραφείο Μητρώου Αρρένων                                                   

Τηλ.2132007121-183-119

                                                                                   

   Οι γεννημένοι το έτος 2002( κλάσεως 2023) και γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων Κηφισιάς-Nέας Ερυθραίας-Εκάλης καλούνται να παρουσιασθούν για συμπλήρωση και  κατάθεση του Δελτίου Απογραφής στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες και στα ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών)  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 2/1/2020 μέχρι 31/3/2020  

Eνδεικτικά αναφέρουμε :

ΚΕΠ  Ν. Ερυθραίας Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου τηλ. 2132055800

ΚΕΠ Νέας Κηφισιάς Ελαιών  25 και Ρέμβης τηλ. 2108077515

KEΠ Κηφισιάς, Λ. Κηφισίας 220 τηλ. 2132007500

ΚΕΠ Δροσιάς Λ. Μαραθώνος 3 τηλ. 2108131514         

Κατά την προσέλευσή τους  πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω:

α. Δελτίο  αστυνομικής τους ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.

β. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.

γ. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

γ. Ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση , εφόσον έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αυτοπρόσωπη παρουσία τους, η κατάθεση του δελτίου απογραφής μπορεί να γίνει μέσω ειδικού πληρεξουσίου

Η μη κατάθεση του Δελτίου Απογραφής εντός της παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις  ( μηνιαία  πρόσθετη  στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του δελτίου απογραφής ή δίμηνη πρόσθετη στρατεύσιμη  στρατιωτική υποχρέωση για μη υποβολή )

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στην Στρατολογική Υπηρεσία  Ανατ. Αττικής Π. Ράλλη 2 Ρούφ (τηλέφωνα 2131501720-2131501721-2131501723-2131501725-2131501727)  ή σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία.

 

            ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ