Αναγκαίες διευκρινήσεις για την σωστή πληροφόρηση των πολιτών του Δήμου μας

07Μάιος

Αναγκαίες διευκρινήσεις για την σωστή πληροφόρηση των πολιτών του Δήμου μας

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του της Δευτέρας 4 Μαΐου, επέλεξε να απευθύνει αυστηρές συστάσεις, χωρίς συγκαλύψεις, προτάσσοντας τις αξίες της υγείας και ανθρώπινης ζωής.

          Επειδή στη συνέχεια αναπτύχθηκαν απόψεις για τον ρόλο και την αποτελεσματικότητα που μπορεί να έχει η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Κηφισιάς, ενημερώνουμε για τα εξής:

  1. Η Δημοτική Αστυνομία στον Δήμο μας επανασυστάθηκε το 2015 και σήμερα αριθμεί 8 Δημοτικούς Αστυνομικούς. Λίγοι Δήμοι διαθέτουν πλέον Δημοτική Αστυνομία. Σήμερα, από τους 8, μία αστυνομικός τελεί σε άδεια μητρότητας και άλλες δύο μητέρες αστυνομικοί λαμβάνουν την περίοδο αυτή τις άδειες «ειδικού σκοπού» για τη φροντίδα των μικρών παιδιών τους. Οι υπόλοιποι 5 έχουν εκ του νόμου υποχρέωση να περιπολούν σε ζεύγη. Επίσης, η Δημοτική Αστυνομία έχει και συγκεκριμένα καθήκοντα «γραφείου» (καταγγελίες, γνήσια υπογραφών, αλληλογραφία κ.α.)
  2. Κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, η Δημοτική Αστυνομία λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο έως τις 20.00 και για πρώτη φορά και τις Κυριακές. Ασχολήθηκε εξαντλητικά με τους ελέγχους περιορισμού της κυκλοφορίας και συνεχίζει με διαρκείς ελέγχους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις- καταστήματα και συστάσεις τήρησης αποστάσεων στους δημόσιους χώρους. Μέχρι σήμερα δεν της έχει δοθεί από τον νόμο δυνατότητα επιβολής προστίμου για τη τήρηση των αποστάσεων σε δημόσιους χώρους, παρά μόνον σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και καταστήματα.
  3. Στο έργο της ενισχύεται από συμβασιούχους εργαζόμενους στην Πολιτική Προστασία του Δήμου με περιορισμένες φυσικά αρμοδιότητες.

Ο Δήμος ευχαριστεί για τη μεγάλη προσπάθεια, τους παραπάνω εργαζόμενους και τονίζουμε ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παραθέσαμε, δεν είναι ειλικρινές να υπάρχει αξίωση αποτελεσματικής επέμβασης σε όλα τα σημεία συνωστισμού που μπορούν να δημιουργηθούν εντός της περιφέρειας μας. Τέλος, έχει ζητηθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς η ένταση των σχετικών ελέγχων για τους οποίους διαθέτει ένα περιπολικό.