Αναβάλλεται η 3η παρουσίαση για τη κατασκευή του «Νέου Κέντρου Πολιτισμού Κηφισιάς»

06Μαρ

Αναβάλλεται η 3η παρουσίαση για τη κατασκευή του «Νέου Κέντρου Πολιτισμού Κηφισιάς»

Μετά λύπης μας σας ενημερώσουμε ότι η 3η παρουσίαση για τη κατασκευή του «Νέου Κέντρου Πολιτισμού Κηφισιάς» της Πέμπτης 12.3.2020 αναβάλλεται λόγω των αναγκαίων μέτρων υγιεινής που ισχύουν από ημερών για προστασία αποφυγής εξαπλώσεως του «κορωνωιού».

Οίκοθεν νοείται ότι οι στόχοι μας παραμένουν και είναι όπως αφ’ ενός οι «έχοντες οικονομική ευχέρεια» (από το εσωτερικό ή το εξωτερικό) συμπράξουν για την υλοποίησή του καθ’ οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και αφ’ ετέρου οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως Μέλη μας, χωρίς ουδεμία οικονομική επιβάρυνση, προς ισχυροποίηση αυτού του Φορέα.

Με εκτίμηση τα Ιδρυτικά Μέλη: Μ. Μάστρακας, Ε. Κούτση, Α. Κουρέπης, Λ. Ρακιτζής, Α. Καρράς, Δ. Παρασκευάς, Α. Αλιπράντης, Ι Λάκατζης.