Έκθεση Ζωγραφικής της ομάδας του ΚΕΜΜΕ του Δήμου Κηφισιάς