«Διαδικασία ένταξης κατοίκων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Ν. Ερυθραίας»