Ανακοίνωση για τις εκδηλώσεις λήξης της σχολικής χρονιάς