ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Η Ύδρευση του Δήμου Κηφισιάς για την περιοχή της Ν. Ερυθραίας – Καστρί σας ενημερώνει :

Κατόπιν αυξομειώσεων τάσεων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΔΕΔΔΗΕ προκλήθηκε σοβαρή βλάβη σε αντλιοστάσιο του δικτύου υδροδότησης με αποτέλεσμα η πλήρωση με νερό της δεξαμενής από την οποία υδροδοτείται η πόλη να καθυστερεί.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες για την αμεσότατη αποκατάσταση της βλάβης και παραλλήλως τακτικές διακοπές νερού και επανα-υδροδότησης διάρκειας μεγίστως 2 ωρών για την τροφοδότηση της δεξαμενής με νερό.

Παρακαλείσθε για την κατανόηση σας και τη συνδρομή σας με τον περιορισμό της κατανάλωσης του νερού κατ’ εκτίμηση τις δύο προσεχείς ημέρες.