Τελικά αποτελέσματα ψηφοφορίας επιχειρηματικών σχημάτων 12-12-2016

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε  στις εγκαταστάσεις της  " εξέλιξης " Τράπεζα Πειραιώς , παρουσιάστηκαν 15 επιχειρηματικά σχήματα, ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης και του κοινού, όπου κατέληξαν στα εξής αποτελέσματα