Συμμετοχικός Προϋπολογισμός

Συμμετοχικός Προϋπολογισμός 2017 - Απολογισμός (εδώ)

__________________________________________________________________________________

Για πρώτη φορά ο Δήμος Κηφισιάς εφαρμόζει το θεσμό του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού, ενός μη διαδεδομένου θεσμού μέχρι σήμερα στην πατρίδα μας.

Ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός είναι αποτέλεσμα του επίσης καινοτόμου θεσμού των Συνοικιακών Συνελεύσεων, που πραγματοποιείται με επιτυχία στις συνοικίες της Κηφισιάς, της Νέας Ερυθραίας και της Εκάλης.


Ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλές χώρες του κόσμου. Στη Σκανδιναβία οι συμμετοχικοί προϋπολογισμοί εντάσσονται στο πλαίσιο της τάσης εκσυγχρονισμού των κρατών, ενώ στην Αγγλία χρηματοδοτούνται πλέον επίσημα από τη Βρετανική κυβέρνηση. Η διαφοροποίηση της εφαρμογής των συμμετοχικών προϋπολογισμών από τόπο σε τόπο, έχει οδηγήσει στην κατηγοριοποίησή τους, από τους θεωρητικούς, σε μοντέλα. Στην περίπτωση του Δήμου μας, ο συμμετοχικός προϋπολογισμός εφαρμόστηκε με έναν τρόπο που παρουσιάζει πολλά κοινά στοιχεία με το μοντέλο του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού της Κοινότητας.

Το μοντέλο αυτό βασίζεται στη δημιουργία σχεδίων τοπικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης, στο πλαίσιο των γενικών πολιτικών αστικής ανάπλασης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέσα από συναντήσεις με τους πολίτες σε επίπεδο γειτονιάς, η δημοτική αρχή ιεραρχεί τις προτεραιότητές της, προσφέροντας έτσι στους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Στον Δήμο Κηφισιάς  διατέθηκε το ποσό των 250.000 ευρώ από τον Προϋπολογισμό του 2016, το οποίο ισόποσα δόθηκε στις τρεις δημοτικές ενότητες, για μικρά και πρωτότυπα τεχνικά έργα καθώς και για υπηρεσίες, που οι ίδιοι οι δημότες επιθυμούν να υλοποιηθούν στην περιοχή τους. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Συμμετοχή πολιτών/ Ενημέρωση & συζήτηση/ Εκλογή αντιπροσώπων συνοικιών

2ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Ιεράρχηση αναγκών & προτάσεις/ Ψηφοφορία επί των προτάσεων των αντιπροσώπων

3ο ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ
Επικύρωση προτάσεων πολιτών από το Δ.Σ.

4ο ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Τη χρονική αυτή περίοδο βρισκόμαστε στο τέταρτο στάδιο της υλοποίησης των προτάσεων. Για τα περισσότερα έργα έχουν υλοποιηθεί οι μελέτες και προχωρούμε στην υλοποίηση των έργων στις γειτονιές του Δήμου μας.

Μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες οι πολίτες αλλάζουν ιδιότητα, και από δέκτες γίνονται πομποί, πρωταγωνιστές των αποφάσεων στην πόλη τους.

Και φυσικά, όταν αλλάζουν οι πολίτες, αλλάζει η πόλη και η Τοπική Αυτοδιοίκηση